Till startsidan

 

11 mars 2011:

Artikel i Arkitektur

Eriks artikel om det västsvenska infrastrukturpaketet finns att läsa i Arkitektur nr 2 - 2011.

15 december 2010:

Julkort 2010

10 november 2010:

Debatt om nya älvbron

Erik är idag inbjuden som inledningstalare till Centrum för Byggnadskulturs öppna brodebatt på Stadsmuséet, där politiker och tjänstemän deltar. Läs anförandet här.

10 oktober 2010:

Artikel i Arkitektur

Eriks artikel om Stockholms nya översiktsplan finns att läsa i Arkitektur nr 6 - 2010.

24 maj 2010:

Seminarium om Norra Station

Erik Linn är inbjuden till ett expertseminarium om Stockholms Norra Stationsprojekt, som arrangeras av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse på Engelsbergs bruk i Västmanland 24-25 maj 2010. Deltar gör planarkitekten Aleksander Wolodarski och ett 25-tal arkitekter och stadsplanerare.

3 februari 2010:

Artikel om Västra City i Arkitektur

Eriks artikel om Västra City-projektet i Stockholm publiceras i övermorgon i Arkitektur 1-2010. Den ställer frågor om förutsättningarna för den planerade bebyggelsen ovanpå järnvägsspår och trafikled längs Barnhusviken / Klara sjö, och hur de kopplas till översiktsplanen och de politiska visionerna.

11 december 2009:

Julkort 2009

23 oktober 2008:

Piazza Cappella i GöteborgsPosten

Extern länk till artikel i GöteborgsPosten om nya bostäder i Göteborgs centrum, där Linnstudios projekt Piazza Cappella visas.

13 mars 2008:

Debattens vågor höga i Göteborg

Extern länk till artikel i Arkitekten, där Erik Linn intervjuas angående arkitekturklimatet i Göteborg.

22 november 2007:

Debattartikel i GöteborgsPosten

Eriks debattartikel i GöteborgsPosten, om arkitekturens förutsättningar i staden och en önskelista med tio punkter för att utveckla dess arkitekturprofil.

1 oktober 2007:

Befälsförläggningar i LysekilsPosten

LysekilsPosten publicerar idag en artikel om de två befälsförläggningarna i Skredsvik. Se byggnaderna under Projekt.

22 november 2006:

Gästföreläsning på Chalmers

Erik gästföreläser tillsammans med fyra andra unga arkitektkontor på Chalmers arkitektur, under rubriken '5 x nya kontor i Väst'.