Till startsidan

11 juni 2011:

Anbud Havets hus

Linnstudio har efter inbjudan lämnat ett anbud för att rita en ny flytande besöksbyggnad till Havets hus i Lysekil.

16 mars 2011:

Stockholms stadsbyggnadskontor

Erik gästföreläser idag för Stockholms stadsbyggnadskontor vid en temadag om stadens nya översiktsplan.

26 oktober 2010:

Affärsutveckling hos Tyréns

Erik har blivit inbjuden till strategimöte hos Tyréns för att ge sin syn på den aktuella stadsutvecklingen.

1 oktober 2010:

Artikel i Arkitektur

Eriks artikel om Stockholms nya översiktsplan finns att läsa i Arkitektur nr 6 - 2010.

16 september 2010:

Nytt samarbete

Linnstudio har genomfört ett första samarbete med kollegorna på Krook & Tjäder för ett projektförslag i centrala Göteborg.

19 augusti 2010:

Linnstudio på Facebook

Genom att följa Linnstudio på Facebook kan du enkelt få information om verksamhet och aktiviteter.

10 maj 2010:

Partner i bostadstävling

Nyréns arkitektkontor har bjudit in Linnstudio som lokal partner i tävlingen om nya bostäder vid Solgårdsterrassen i Stenungsund.

26 mars 2010:

Villa L

Skiss för ombyggnad av en sommarstuga från mitten av 70-talet, på vacker naturtomt vid kusten.

12 oktober 2009:

Kritiker i Stockholm

Erik Linn är inbjuden att kommentera huvudstadens kommande planer vid ett möte i Stockholms Byggnadsförening, tillsammans med bl a stadsarkitekten och stadsbyggnadsdirektören.

31 augusti 2009:

Bostäder för HSB

Linnstudio har fått i uppdrag av HSB att göra en idéskiss för ett nytt bostadsområde i västra Göteborg.

10 april 2009:

Ramavtal med Newsec

Linnstudio har tecknat ett ramavtal med Newsec Asset Management AB, ett av norra Europas ledande fastighetskonsultbolag.

2 april 2009:

IVA:s storstadsdebatt

Erik Linn talade igår på Kungl IngenjörsVetenskapsAkademins debatt om stadsutvecklingen i Göteborg, tillsammans med bl a stadsbyggnads- , hamn- och trafikdirektörerna. Föredraget kan ses på Youtube.

2 december 2008:

Brasilien

För IT Motive har Linnstudio gjort illustrationer till ett planerat projekt i nordöstra Brasilien. Husen är ritade av en lokal arkitekt.

30 oktober 2008:

Stadsbyggnadsföreläsning

Göteborg står inför en historisk möjlighet att utveckla stadskärnan, när stora områden alldeles intill centrum nu står inför förnyelse, sade Erik Linn när han talade på Folkets hus i Göteborg.

28 mars 2008:

Uppdatering av villa

En villa från 1975 i sydvästra Göteborg har fått en utvändig uppdatering av Linnstudio, med nya skärmtak, ny balkong och färgsättning.

11 mars 2008:

Villaområde

För Tvåtumfyra har Linnstudio tagit fram en skiss på ett litet villaområde. Tomten ligger på centrala Hisingen.

6 december 2011:

Ny grafisk profil för SAIN

Den nya grafiska profil som Linnstudio tagit fram för SAIN – Ställningsarkitekterna i Norden AB kan nu ses på den vepa som hänger uppe på Skånegatan vid Scandinavium.


21 oktober 2011:

Nordisk stadsutveckling

Erik förbereder ett seminarium på Nordiskt Forum den 24 november som fokuserar på genomförandet av de visioner som finns för de stora stadsutvecklingsprojekten i Norden. Beställare är CMB, Centrala Älvstaden och Fastighetsägarna.


23 mars 2010:

Utbyggnad av bilhall

Bygglovshandlingar för utbyggnaden av Eklunds bil på Ringön i Göteborg är inlämnade, och projekteringsarbetet med bygghandlingar fortskrider.


11 februari 2010:

Parallellt uppdrag på Volvo

Linnstudio är inbjudet till parallellt uppdrag om ny utformning av huvudentrén på Volvo Personvagnar i Torslanda. Den ursprungliga byggnaden ritades av Lund & Valentin 1967, och fick Per och Alma Olssons fonds pris samma år. Den aktuella ytan är på 900 kvadratmeter, och ska rymma reception, foajé, utställning och café.


7 januari 2010:

Kontorslokaler i Skandiahamnen

Det nya året inleds med att utforma ett modernt och välfungerande kontor i en gammal industrilokal i Skandiahamnen. Beställare är EPG Projektledning AB.


12 oktober 2009:

Den hållbara staden – nytt konsultuppdrag

Erik Linn har fått i uppdrag av CMB, Centrum för management i byggsektorn, att medverka som konsult vid bildandet av det nya centret för hållbar stadsutveckling, MISTRA Urban Futures, som nu etableras i Göteborg.


4 juni 2009:

Tävling inledd

Den allmänna arkitekttävling om framtidens tennishall som Erik Linn skrivit programmet för har nu startat. Programmet har utvecklats i samarbete med Södra, CBBT (Centrum för byggande och Boende med trä), Martinsons och tennislegenden Stefan Edberg.
Tävlingsprogrammet återfinns på Sveriges Arkitekters websida.


5 maj 2009:

Ny kontorsfastighet

Linnstudio har utvecklat ett koncept för en kontorsfastighet i Göteborg för NCC Property Development. Byggnaden är på 4 000 kvm, och är tänkt att ge ett lyft till det omkringliggande området.


24 april 2009:

Ny fasad

Hotel Floras nya glasparti är nu på plats vid Grönsakstorget. Linnstudio har ritat åt Tvåtumfyra, som bygger.


11 mars 2009:

Intervju i TV4

Erik Linn intervjuades idag i TV4 om det planerade pariserhjulet vid Lilla Bommen i Göteborg. Han sa att det säkert blir en uppskattad attraktion, men att behovet för mer väsentliga och identitetsstarka stadsutvecklingsprojekt är stort.


17 oktober 2008:

Den nya websidan klar

Idag lanserar Linnstudio den nya websidan. Grafiskt enkel och tydlig i navigering och kommunikation, med målet att kunna spegla företagets verksamheter.


28 maj 2008:

Tävlingsprogram

Erik Linn har fått i uppdrag att skriva programmet till en kommande, allmän svensk arkitekttävling. Arbetet sker i samarbete med arrangören, den lokala kommunen, Sveriges Arkitekter med flera.


22 november 2007:

Debattartikel i GöteborgsPosten

Idag publicerar GöteborgsPosten Erik Linns debattartikel om arkitekturens förutsättningar i Göteborg. Artikeln innehåller bl a en önskelista med tio punkter för att utveckla Göteborgs arkitekturprofil.

En av dessa är att tillsätta en stadsarkitekt, något Göteborg inte haft sedan 1999.


3 juni 2007:

Erik Linn invald i Zimdaljuryn

Erik Linn har valts in i juryn för Helge Zimdalpriset, det arkitekturpris som Sveriges Arkitekter Västra Götaland delar ut vartannat år. Priset delas ut till en byggnad i regionen som 'nått påtagligt högre kvalitet än vanligt'.